Gezondheidscentrum de Rubenshoek

Over Gezondheidscentrum de Rubenshoek

Gezondheidscentrum de Rubenshoek is een multidisciplinair gezondheidscentrum die eerstelijnszorg en maatschappelijke ondersteuning biedt in de Schilderswijk in Den Haag. Gezondheidscentrum De Rubenshoek onderscheidt zich door de veelheid aan disciplines en haar toegankelijkheid in een bijzondere wijk. De Schilderswijk. Daar waar het realiseren van goede inter- en multidisciplinaire samenwerking zo belangrijk is. Bij De Rubenshoek werken we daarom met een breed perspectief op gezondheid. Aandacht voor achterliggende problemen van bewoners uit de wijk is essentieel. De Rubenshoek werkt dan ook sinds jaren nauw samen met partners als welzijn en de gemeente.

Foto's