Bewonersplatform Wateringse Veld

Over Bewonersplatform Wateringse Veld

Het Wateringse Veld is een fijne wijk om in te wonen en daar zet het bestuur van het Bewonersplatform Wateringse Veld zich graag voor in. Het Bewonersplatform wil de spil in de wijk zijn. We zorgen dat mensen uit de wijk elkaar ontmoeten door het organiseren van activiteiten zoals het Wateringse Veld Loopfestijn en de wekelijkse ontmoetingen. We behartigen de belangen van de bewoners van de wijk bij de gemeente en de politiek. En we willen een brug slaan tussen bewoners en de professionals die zich inzetten voor de wijk.

Foto's