5 tips voor het boeien, binden en behouden van de gepensioneerde vrijwilliger

5 tips voor het boeien, binden en behouden van de gepensioneerde vrijwilliger

Nederland is langzaam aan het vergrijzen. Maar met het groter worden van de groep 65+, is er ook een nieuwe groep ‘jongere ouderen ‘ontstaan. Deze ouderen vallen niet in het stereotype beeld van de kwetsbare oudere, maar zijn juist nog vitaal, hebben veel energie en ook veel tijd. De ouderen in deze diverse groep hebben dus zowel tijd als energie voor vrijwilligerswerk. Maar hoe boei, bindt en behoudt je ze?

1. Weet wat jouw (toekomstige) vrijwilligers motiveert

Er is geen één gepensioneerde vrijwilliger. Wat de een wel motiveert, kan voor de ander juist een afknapper zijn. Voor veel gepensioneerde vrijwilligers geldt dat juist nu zij met pensioen zijn, ze alleen nog dingen willen doen waar zij zelf plezier uit halen en ook snel zullen stoppen met iets waar dat niet het geval is. Daarom is het belangrijk om te weten wat jouw vrijwilliger leuk en belangrijk vindt om te doet. Wanneer je weet wat jouw vrijwilliger motiveert, is de kans veel groter dat zij bij jouw organisatie aangehaakt willen blijven.


TIP: Speel in op de motivaties van jouw potentiële vrijwilliger, o.a. in de vacaturetekst.

(vraag het de huidige vrijwilligers, zij kunnen het vaak heel goed verwoorden). 

2. Wees flexibel in het type vrijwilligerswerk dat je aanbiedt

Met pensioen gaan heeft nog al wat invloed op de beschikbare vrije tijd van mensen. Voor de een geldt dat deze vrije tijd als zeer welkom wordt ervaren, maar ze dus niet meteen staan te springen om weer een regelmatige verplichting aan te gaan. Deze groep staat wel open voor iets flexibels (eenmalige evenementen, op oproep basis). Voor de ander geldt echter dat door het wegvallen van werk, ook de structuur wegvalt. Al willen zij ook genieten van enige vorm van vrijheid en niet meer ‘moeten,’ vinden zij het fijn om ergens verwacht te worden en hun tijd enigszins in te kunnen delen. Vrijwilligerswerk biedt voor hen een uitkomst om structuur aan te brengen en zo mee te blijven doen in de samenleving. Wil je voor beide type vrijwilligers een plekje? Dan zul je zowel flexibel als structureel vrijwilligerswerk moeten aanbieden.


TIP: Vind je het lastig? PEP denkt graag met je mee: 070 302 44 44.

3. Waardeer de tijd en inzet van je (toekomstige) vrijwilliger

Dit is natuurlijk een algemeen punt, maar voor de (bijna) gepensioneerde vrijwilliger is het toch belangrijk om te noemen. Deze groep heeft na jaren lang te hebben gewerkt de behoefte vooral dingen voor henzelf te kiezen. Wanneer zij zich bij een organisatie niet gewaardeerd voelen, zullen zij snel opstappen. Dit geldt voor een fysieke waardering (bijvoorbeeld een cadeautje), maar vooral in de omgang met de vrijwilliger (deze niet als ‘nummertje’ zien). Wil je gepensioneerde vrijwilligers binden aan je organisatie? Waardeer hun inzet en ga respectvol met ze om.

4. Respecteer de kennis en expertise die de vrijwilliger meebrengt

De gepensioneerde vrijwilliger heeft een leven lang aan ervaring en kennis opgedaan. Mogelijk kiest hij of zij het vrijwilligerswerk daarop uit, wat betekent dat de vrijwilliger inhoudelijk kan bijdragen. Ook wanneer de vrijwilliger dat niet doet, hebben zijn in hun werkende leven vaardigheden opgedaan als bijvoorbeeld leidinggevende. Deze kan zeer waardevol zijn in het doen van vrijwilligerswerk. Maak hier gebruik van waar mogelijk, maar respecteer hierin ook de wensen van de vrijwilliger. Sommige vrijwilligers zijn namelijk juist op zoek naar een nieuwe uitdaging en willen niet meer doen wat ze in hun werkende leven deden.

5. Wees zichtbaar

Voor een enkele groep geldt dat wanneer zijn met pensioen gaan zij van plan zijn om vrijwilligerswerk te gaan doen. Zij hebben een idee van wat ze willen en gaan hier dan ook gericht naar op zoek. Voor een grote andere groep geldt dat zij ‘erin gerold’ zijn. Deze groep was niet van plan vrijwilligerswerk te doen, maar is het tegengekomen of is gevraagd. Deze gepensioneerde vrijwilliger zal minder snel op sociale media op zoek gaan naar vrijwilligerswerk, en eerder in het eigen netwerk of direct via een organisatie iets tegen komen.